O firmie / działalność

Witamy Państwa w serwisie ,,AUDYT” Kancelarii Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. – wpisanej na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 2395 (publikacja listy: www.pibr.org.pl ) oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu pod nr KRS 0000237667.

Na rynku usług audytorskich istniejemy już od 1994 r., tj. od  25 lat oferując naszym Klientom profesjonalizm, rzetelność oraz szacunek do ich bezpieczeństwa, czasu i pieniędzy.

Misją naszej firmy  jest postawienie do dyspozycji Klientów wiedzy i doświadczenia biegłych rewidentów i  wysokiej klasy specjalistów zatrudnionych oraz współpracujących z naszą firmą.

Specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów z różnych branż, mamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu  rachunkowości oraz w prowadzeniu kadr i płac.

Posiadamy uprawnienia do badania sprawozdań finansowych i audytowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Obsługujemy spółki prawa handlowego, osoby fizyczne, organizacje pożytku publicznego, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje oraz stowarzyszenia. Od wielu lat prowadzimy też stałą współpracę z biegłymi rewidentami specjalizującymi się w badaniu zakładów opieki zdrowotnej oraz podmiotów związanych z ochroną środowiska.

Naszymi Klientami są zarówno spółki z kapitałem polskim, jak i zagranicznym (m. in. niemieckim, holenderskim, duńskim, amerykańskim).

Proponujemy Państwu świadczenie usług zarówno w oparciu o umowy jednorazowe jak i umowy wieloletnie. Rekomendujemy jako korzystniejszą formę umowy wieloletniej, pozwala ona bowiem w sposób ciągły usprawniać system ekonomiczno-finansowy,  system rachunkowości oraz system kontroli wewnętrznej Państwa firmy.

Na życzenie Klientów możemy przedstawić listy referencyjne oraz umożliwić kontakt z Klientami korzystającymi z naszych usług celem potwierdzenia jakości współpracy.

Jesteśmy ubezpieczeni  od odpowiedzialności cywilnej zawodowej w PZU S.A. Suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wynosi 440 000 EUR, a suma nadwyżkowa od odpowiedzialności cywilnej zawodowej, stanowiąca nadwyżkę nad ubezpieczeniem obowiązkowym 200 000 PLN.