Kontakt

"AUDYT" Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

ul.Lubowska 82

60-454 Poznań (Smochowice)

tel./fax (sekretariat): 061 84-88-223

email: biuro@audyt.poznan.pl

NIP: 781-10-02-410

REGON: 630255123