Kariera

photo

Jesteśmy firmą uczestniczącą w projektach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich: ,,Wprowadzenie i utrzymanie młodzieży na rynku pracy”, „Lepsze jutro”, „Twój debiut”…. Współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu staramy się wprowadzać młode osoby z wyższym wykształceniem zdobytym na uczelniach ekonomicznych na rynek pracy w dziedzinach finansów i rachunkowości. Pierwszym krokiem w karierze zawodowej kandydata jest odbycie w naszej firmie stażu finansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Stażysta ma możliwość zdobycia doświadczenia niezbędnego do wykonywania zawodu oraz poszerzenia swojej wiedzy teoretycznej i zweryfikowania jej z praktyką zawodową. Kolejnym krokiem w karierze zawodowej jest podjęcie zatrudnienia w pionie finansowo- księgowym w naszej firmie, co po trzech latach pracy daje możliwość otrzymania certyfikatu księgowego wydawanego przez Ministerstwo Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg ( art. 76b ustawy o rachunkowości).

Oferujemy pracę w ambitnym zespole młodych ludzi oraz doświadczonych specjalistów, możliwość szkolenia na kursach, zdobycie cennego doświadczenia w dziedzinie finansów i rachunkowości oraz możliwość rozpoczęcia aplikacji na biegłego rewidenta. Umożliwiamy zdobycie niezbędnej praktyki oraz  pomoc w przygotowaniu do egzaminu dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Od kandydatów oczekujemy:

·    wykształcenia wyższego specjalność: finanse i rachunkowość  przedsiębiorstw,
·    znajomości co najmniej jednego języka obcego.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: biuro@audyt.poznan.pl, wraz z dopiskiem : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art.6 ust. 1lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

Administratorem Państwa danych osobowych będzie "AUDYT" Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.